EUR/USD

Aby można było mówić o sygnale transakcyjnym pochodzącym z systemu transakcyjnego, muszą być spełnione ściśle sprecyzowane założenia. Jeśli wszystkie założenia są spełnione, jest mocny sygnał do otwarcia pozycji, gdy nie są spełnione wszystkie założenia, nie ma mocnego sygnału do otwarcia pozycji, sygnał jest słaby lub nie ma go wcale. Jednym z założeń, które powinny być spełnione, aby móc mówić o mocnym sygnale do otwarcia pozycji jest założenie, aby rynek nie był zbyt wykupiony bądź wyprzedany. W zeszłotygodniowej analizie pisałem o tym dokładniej, analizując EUR/USD. Ci traderzy, którzy do otwarcia pozycji potrzebują spełnienia wszystkich warunków, także warunku dotyczącego niewykupienia bądź niewyprzedania rynku nie otworzyli pozycji krótkich pomimo przebicia linii wsparcia przez EUR/USD. Pozycje traderów, którzy zdecydowali się na większe ryzyko, otwierając pozycje krótkie pomimo względnie silnego wyprzedania pary EUR/USD, zostały zamknięte ze stratą na poziomach stop lossów, a ci, którzy naruszyli kolejne założenie systemu i nie mieli ustawionego w odpowiednim miejscu stop lossa, ponieśli dotkliwe straty. Publikacja danych makro z USA napotkała na podatny grunt do gwałtownej zmiany kierunku ruchu na parze EUR/USD i wszystkich silnie skorelowanych parach walutowych. Podatnym gruntem było właśnie wyprzedanie rynku. Tak jak pisałem, taki rynek jest bardziej podatny na ruchy w przeciwnym kierunku niż dotychczasowy. Jak uniknąć tego typu sytuacji? 1) W dniu publikacji ważnych danych makroekonomicznych powstrzymać się od tradingu. 2) Stosować system.

EURUSDDaily

GBP/USD

Wykres tygodniowy bez większych zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia. Kurs pod linią oporu z jednej strony, a nad średnią Bollingera z drugiej. Do referendum coraz bliżej.

GBPUSDWeekly

EUR/GBP

Na wykresie tygodniowym bullish engulfing i zamknięcie powyżej średniej Wstęgi Bollingera:

EURGBPWeekly
Na dziennym wybicie ponad linię oporu mocną zieloną świecą:

EURGBPDaily

GBG/CAD

Wykres tygodniowy i sygnał sprzedaży pod średnią Bollingera: 

GBPCADWeekly

Na wykresie dziennym przebicie od góry linii wsparcia. Świeca #2 to próba wygenerowania sygnału kupna nad linią wsparcia, rynek jednak okazał się zbyt słaby i świeca dzienna zamknęła się ze względnie długim górnym cieniem. Górny cień to potwierdzenie spadkowych nastrojów wśród traderów, a zamknięcie dokładnie na linii wsparcia, to element potwierdzenia ważności linii wsparcia, czyli tego, że rynek "widzi" linię wsparcia. Ważność linii wsparcia bądź oporu jest manifestowana przez rynek testowaniem jej. Im więcej razy rynek testuje linię wsparcia bądź oporu, tym większe prawdopodobieństwo tego, że ewentualne jej przebicie będzie zapowiedzią ruchu ceny zgodnie z kierunkiem przebicia. Świeca #3 to wybicie w dół i sygnał sprzedaży - nie jest to tzw. perfect trade setup. Widoczny względnie długi dolny cień świecy #3 to reakcja rynku na wsparcie na wykresie czterogodzinnym.

GBPCADDaily

Reakcja na wsparcie na wykresie czterogodzinnym:

GBPCADH4

GBP/AUD

GBPAUDWeekly

GBPAUDDaily

GBPAUDH4

GBP/CHF

GBPCHFDaily

GBPCHFH4

AUD/USD

AUDUSDWeekly

AUDUSDDaily

Pozdrawiam,
traderany

traderany na Facebooku