MACD jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników analizy technicznej i przez to jednym z najczęściej wykorzystywanych przez traderów na wszystkich rynkach finansowych. Na pytanie, dlaczego MACD działa nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to jednak nie jest istotne, najważniejsze jest to, że działa fantastycznie.

Moving Average Convergence Divergence to wskaźnik skonstruowany przez tradera Gererda Appela w 1979r. MACD to różnica między 26 okresową wykładniczą średnią ruchomą, a 12 okresową wykładniczą średnią ruchomą, która jest na wykresie przedstawiana w postaci linii, tzw. główna linia MACD. Klasyczne MACD posiada dodatkową linię, tzw. linię sygnału. Jest to najczęściej 9 okresowa wykładnicza średnia ruchoma z głównej linii MACD. Częściej jednak spotkasz się z MACD histogramem i MACD histogramie będzie ten artykuł.

Histogram MACD

Często w aplikacjach do analizy technicznej MACD występuje w postaci histogramu, czyli pionowych słupków umieszczonych pod wykresem ceny. MACD histogram to różnica między 26 okresową wykładniczą średnią ruchomą, a 12 okresową wykładniczą średnią ruchomą.

Poniższy wykres przedstawia MACD histogram:

MACD1 
Na wykresie ceny naniesione są dwie średnie: 26 okresowa wykładnicza średnia ruchoma i 9 okresowa wykładnicza średnia ruchoma. Pod wykresem ceny umieszczony jest MACD histogram. Jak widać histogram MACD to nic innego jak różnica między dwiema średnimi. Na wykresie przedstawione są zależności, jakie wynikają z odpowiedniego zachowania się średnich:

  • Gdy szybsza średnia, 9 okresowa (czerwona) przebija od góry wolniejszą średnią, 26 okresową (niebieska), MACD histogram przechodzi z wartości dodatnich w wartości ujemne, przebija linię 0 od góry.
  • Gdy średnia szybsza przebija średnią wolniejszą od dołu, MACD histogram przechodzi z wartości ujemnych w wartości dodatnie, przebija linię 0 od dołu.
  • Gdy szybsza średnia (czerwona) jest nad wolniejszą średnią (niebieską), MACD histogram przyjmuje wartości dodatnie. Gdy średnie oddalają się odsiebie, histogram MACD rośnie, przyjmuje coraz większe wartości dodatnie. Gdy średnie zbliżają się do siebie, MACD histogram MACD spada, przyjmuje coraz mniejsze wartości dodatnie.
  • Gdy szybsza średnia  jest poniżej wolniejszej średniej, MACD histogram przyjmuje wartości ujemne. Gdy średnie oddalają się od siebie, histogram MACD spada, przyjmuje coraz większe wartości ujemne. Gdy średnie zbliżają się do siebie, MACD histogram rośnie, przyjmuje coraz mniejsze wartości ujemne.
  • Gdy trend jest mocny MACD histogram podąża za kursem. Cena osiąga coraz wyższe szczyty lub coraz niższe dołki, MACD również.
  • Gdy rynek zaczyna tracić siłę, impet wtedy nie ma już takiej zgodności między wykresem ceny, a MACD. Pojawiają się konwergencje lub dywergencje.

MACD A Rynek Wykupiony/Wyprzedany

Rynek wykupiony jest wówczas, gdy cena rośnie przez dłuższy okres często bez lub z niewielkimi korektami przeciwko głównemu ruchowi. Zajmowanie pozycji na takim rynku jest ryzykowne. Dotyczy to zarówno pozycji długich, jak i krótkich. Wykupienie rynku nie znaczy oczywiście, że można tak po prostu zająć pozycję krótką, czekając na korektę. Mocny ruch, który doprowadził do wykupienia rynku, poparty jest często dużym kapitałem, który może nie być skory do realizacji zysków. Rynek wykupiony może być jeszcze bardziej wykupiony, a ten jeszcze i jeszcze... Z drugiej strony, wykupiony rynek to rynek, który jest dojrzały do korekty i zajmowanie pozycji długich na takim rynku również jest ryzykowne. Jest wielu traderów, którzy zarobili pieniądze i mogą zamykać swoje pozycje.

Rynek wyprzedany  jest przeciwieństwem wykupionego, czyli cena spada przez dłuższy okres często bez lub z niewielkimi korektami przeciwko głównemu ruchowi. Tak jak na rynku wykupionym, zajmowanie pozycji na rynku wyprzedanym wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Poniżej przykłady rynku wykupionego i wyprzedanego:

 MACD4

Pierwsza część wykresu przedstawia wykupienie rynku potwierdzone wysokimi wartościami MACD. Rynek zaczyna spadać doprowadzając MACD do wartości ujemnych, po czym zaczyna kontynuować wzrosty. Wysoki poziom MACD mówi „caveat emptor”. Druga część wykresu również przedstawia wykupiony rynek potwierdzony wysokimi wartościami MACD. Rynek jest wykupiony i nie jest to odpowiedni czas na myślenie o otwieraniu długich pozycji. Następują spadki, wybicie linii trendu przez świecę #1 potwierdzone jest spadkiem MACD poniżej linii zero, co dodatkowo wzmacnia siłę wybicia linii trendu. Rynek spada bez większej korekty. Spadki doprowadzają MACD do bardzo niskich poziomów, co potwierdza wyprzedanie rynku. Następuje odbicie i ruch w górę. 

Zajmowanie Pozycji Zgodne Z MACD

Jeśli MACD jest powyżej linii zero i wzrasta, czyli słupki są zielone, zajęcie pozycji krótkiej jest o wiele bardziej ryzykowne.  
Na poniższym wykresie świeca #1 obejmuje swym korpusem świecę poprzednią. Względnie długi dolny cień świecy sugeruje ostrożność w zajmowaniu pozycji krótkiej, jednak nie to chcę tutaj pokazać. Zwróć uwagę na MACD. Słupki są wzrostowe, łącznie ze słupkiem, któy utworzył się po zamknięciu świecy czerwonej #1. Zajmowanie krókiej pozycji przeciwko MACD jest bardzo ryzykowne. Zwróć uwagę na dalszy ciąg wykresu świeca #2. Słupek MACD, który powstał po jej zamknięciu, jest czerwony. Świeca ta dała sygnał sprzedaży, który w przeciwieńśtwie do sygnału, jaki dała świeca #1 został potwierdzony przez MACD. Następnie zarówno świece, jak i MACD potwierdzają słabość rynku. Przebicie przez MACD poziomu zero przyśpieszyło spadki.  

MACD5

Poniżej kolejny przykład. Świeca #1 dała sygnał sprzedaży, który został potwierdzony przez MACD.

MACD6

Kolejny przykład przedstawia wykorzystanie MACD do otwarcia pozycji po przebiciu linii trendu. 

MACD8

Na wykresach poniżej widać jak MACD pomaga w zajmowaniu pozycji po przebiciu linii trendu:

MACD9

MACD10

Ryzyko Zajmowania Pozycji Przeciwko MACD

Zajmowanie pozycji przeciwko MACD jest bardzo ryzykowne. Na poniższym wykresie widać jak w silnym trendzie wzrostowym świeca #1 daje sygnał kontynuacji, który jednak nie jest potwierdzony przez MACD. Rynek nie jest w stanie iść w górę i zaczyna spadać zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez MACD.

MACD7

Na wykresie poniższym widać jak MACD na długo przed załamaniem ostrzega, że siła rynku powoli się zmniejsza. Od świecy #1 MACD zaczyna powoli, acz konsekwentnie spadać. Pomimo że świeca #2 przebiła szczyt zaczynając nową falę wzrostową histogram MACD nie potwierdził siły rynku i nie był w stanie przebić najwyższego poziomu. Histogram nie był w stanie tego również zrobić pomimo systematycznego wzrostu rynku przez następne 40 dni aż do świecy #3, która osiągnęła najwyższy poziom rynku widoczny na wykresie.

Przykład ten prezentuje jak uwzględnienie w analizie wskaźnika MACD mogło uchronić przed zajmowaniem pozycji na rynku wzrostowym przy spadającym MACD. 

MACD11

MACD Dywergencja MACD Konwergencja

Dywergencja występuje wówczas, gdy cena osiąga wyższe szczyty, a szczyty MACD są coraz niższe.
Konwergencja występuje wówczas, gdy cena osiąga niższe szczyty, a szczyty MACD są coraz wyższe.

Jak widać dywergencja to rozbieżność, oddalanie się, a konwergencja to zbieżność, przybliżanie się.

MACD12                MACD13
Ponieważ średnie ruchome wykorzystywane w MACD oparte są na cenach zamknięcia, dlatego, ściśle rzecz biorąc, przy wykrywaniu konwergencji/dywergencji powinno się wykorzystywać ceny zamknięcia (wykres liniowy), a nie poziomy najwyższe/najniższe (cienie świec). Jednak rzadko się zdarza, aby konwergencja czy dywergencja przy uwzględnieniu cen najwyższych/najniższych nie była również konwergencją czy dywergencją przy uwzględnieniu cen najwyższych/najniższych. Dlatego powszechnie przyjmuje się od określania dywergencji oraz konwergencji ceny najwyższe/najniższe.

Poniższe wykresy przedstawiają analizę dywergencji i konwergencji w powiązaniu z przebiciem linii trendu.

Na wykresie pierwszym widać mocną dywergencję między wskazaniami wykresu ceny a słupkami MACD. Pomimo trendu wzrostowego cena ostatecznie podąża za kierunkiem wskazanym przez MACD, przebija linie trendu i rynek wchodzi w trend spadkowy. Przebicie linii trendu potwierdzone przez dywergencję MACD było mocnym sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej,

MACD14

Wykres niżej przedstawia konwergencję. Spadki na wykresie ceny nie były potwierdzane przez wskazania MACD. Ostatecznie rynek wybrał kierunek wskazany przez MACD. Przebicie linii trendu potwierdzone konwergencją MACD było mocnym sygnałem do zajęcia pozycji długiej.

MACD15

Przedstawione w tym artykule zastosowania MACD w tradingu to tylko wstęp do wykorzystania tego wskaźnika.

MACD jest bardzo prostym wskaźnikiem i wykorzystanie go w systemie transakcyjnym może bardzo korzystnie wpłynąć na wyniki tradingu. Niektórzy traderzy wykorzystują MACD tylko do wskazań dywergencji/konwergencji, przy czym za bardziej wiarygodne uważają wskazania dywergencji. Dywergencja zapowiada spadki, a ruchy spadkowe przebiegają szybciej, są bardziej dynamiczne. Inni do zajęcia pozycji potrzebują potrójnej dywergencji/konwergencji. MACD wyjątkowo dobrze sprawdza się w połączeniu z liniami trendu. 

Życzę sukcesów 
traderany