Wykres to fundament analizy technicznej. To główne narzędzie każdego analityka technicznego. Dla wprawnego oka analityka technicznego wykres dostarcza całościowej informacji, która konieczna jest do tradingu. Wykres mówi o psychologii rynku, o sile kupujących i sprzedających. Wykres pozwala rozpoznać trend i formacje.

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy to do tradingu musiał wystarczyć kawałek papieru z naniesionymi, z punktu widzenia dzisiejszych możliwości aplikacji do analizy technicznej, prymitywnymi kreskami. Obecne oprogramowanie pozwala nie tylko na dowolną konfigurację otrzymywanych wykresów, ale także na wykorzystywanie do analizy wielu rodzajów wykresów.

Wykres Punktowo Symboliczny - Point&Figure Chart

Wykresy punktowo symboliczne oparte są na podstawowym prawie, jakie rządzi rynkiem wszystkich aktywów, nie tylko finansowych, czyli na prawie popytu i podaży. Jeśli popyt przewyższa podaż, cena dowolnego aktywa wzrasta, jeśli natomiast większa jest podaż, wówczas cena spada. Wykresy punktowo symboliczne uwzględniają wyłącznie te dwie informacje. Przedstawiają wyłącznie siłę popytu i podaży odzwierciedloną we wzroście lub spadku ceny, czyli ciągłą walkę między kupującymi z jednej strony a sprzedającymi z drugiej. 

Point and Figure

Wykresy punktowo symboliczne składają się z ciągu dwóch znaków zapisywanych w kolumnach. Znak „X” oznacza wzrost ceny o określoną wielkość, znak „O” oznacza spadek ceny o określoną wielkość. W przypadku wzrostu kursu na wykresie kreślony jest znak „X”. Znaki „X” kreślone są tak długo, jak długo nie nastąpi spadek ceny równy wymaganej minimalnej wielkości określonej w ustawieniach wykresu. W przypadku spadku o tak zadaną wielkość, na wykresie w kolumnie obok kreślony jest znak „O”.

Na wykresach punktowo symbolicznych można kreślić linie trendu, poziomy wsparcia i oporu oraz różnego rodzaju formacje.

Wykres Renko

Przy konstruowaniu wykresu renko czas i wolumen nie odgrywają żadnej roli. Bierze się pod uwagę wyłącznie zmianę ceny.

Wykres renko to seria niewielkich cegiełek, boksów. Nowy boks pojawia się wtedy, gdy cena zmieni się o określoną, wskazaną przez tradera w ustawieniach wykresu wielkość. Im mniejsza zadana, wymagana do utworzenia nowego boksu zmiana ceny, tym więcej boksów i tym dokładniejszy, zawierający więcej informacji, ale też więcej szumu wykres.

Renko

 Wykres EquiVolume

Twórcą wykresu equivolume jest R.W. Arrms Jr. Wykres equivolume składa się z prostokątnych lub kwadratowych korpusów, których wysokość przekazuje informacje o zakresie zmiany ceny w danym okresie, a szerokość informuje o wielkości wolumenu. Górna krawędź korpusu to cena najwyższa, a dolna to cena najniższa. Korpusy, inaczej niż w wykresach świecowych, różnią się jednak szerokością. Jak wspomniałem, szerokość korpusu przekazuje informacje o wolumenie, im większy wolumen, tym szerszy korpus wykresu. Korpusy equivolume są w dwóch kolorach, podobnie jak korpusy w wykresach świecowych. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena zamknięcia poprzedniego korpusu, wówczas korpus jest wzrostowy. Jeśli cena zamknięcia jest niższa, wówczas korpus jest spadkowy.

equivolume box

Jeśli wzrost ceny odbywa się przy coraz szerszych korpusach, jest to potwierdzeniem istniejącego trendu. Jest to zgodne z ogólną zasadą, że trend powinien być potwierdzony wzrostem wolumenu.
Jeśli spadek ceny odbywa się przy coraz szerszych korpusach, jest to potwierdzeniem trendu spadkowego.
Wąski, ale wysoki korpus oznacza, że ruch ceny nie napotyka na większy opór, cena posuwa się z łatwością.
Szeroki, ale niski korpus potwierdza równowagę między kupującymi i sprzedającymi. Ruch ceny napotyka na znaczny opór.

equivolume

 Wykres Liniowy – Line Chart

Wykres liniowy to najprostszy spośród wykresów wykorzystywanych do analizy technicznej. Opiera się on na cenach zamknięcia. Wykres liniowy to połączenie ze sobą cen zamknięcia. Poziomą osią wykresu jest oś czasu, a pionową oś ceny. Właśnie te dwie informacje, cena i czas są wykorzystywane do kreślenia wykresu cenowego.

Line Chart

Mocną stroną wykresów liniowych jest ich prostota. Wystarczy zaledwie rzut oka na wykres, aby zidentyfikować trend, czy formacje analizy technicznej. Na takim wykresie bardzo łatwo można kreślić linie trendu, poziomy wsparcia i oporu oraz formacje analizy technicznej. Wielu traderów wyznacza linie trendu na podstawie cen zamknięcia, uważając je za bardziej wiarygodne, niż ceny najwyższe i najniższe.

Wadą wykresów liniowych jest to, że, przedstawiają one ograniczoną ilość informacji, jaka z nich wypływa. Wykres liniowy nie mówi nic na temat ceny otwarcia ani zakresu ruchu ceny tj. ceny najwyższej i najniższej. Na wykresach liniowych nie są także widoczne luki cenowe.

AUDUSDDaily

AUDUSDDaily-2

 Wykres Słupkowy – Bar Chart/ OHLC (Opening, High, Low, Close Chart)

Wykresy słupkowe są nadal popularne wśród traderów, zwłaszcza tych, którzy przygodę z tradingiem zaczęli przed rozpowszechnieniem w USA i w Europie wykresów świecowych co miało miejsce w latach 90. XX w. Każdy element wykresu słupkowego, czyli tzw. słupek przedstawia kilka kluczowych informacji, które ułatwiają trading – są to: cena otwarcia, cena najwyższa, cena najniższa i cena zamknięcia. Krotka pozioma linia po lewej stronie to cena otwarcia, ta po prawej to cena zamknięcia. Linia pionowa to połączenie ceny najwyższej i najniższej. 

Wykresy słupkowe przedstawiają, prawie pełny zakres informacji jak wiąże się ze zmianą ceny. Nie uwzględniają one jedynie wolumenu obrotu. Biorąc jednak po uwagę fakt, że za wzrostem ceny stoi przewaga popytu nad podażą, a spadek to przewaga podaży można co w powiązaniu z dokładną analizą kształtu słupków powoduje, że przy wykorzystaniu wykresów słupkowych znajomość wolumenu nie jest konieczna do tradingu.

Bar Chart

Wykres Świecowy – Candlestick Chart

Wykres świecowy przedstawia te same informacje, co wykres słupkowy jednak w bardziej wyrazisty sposób. Świeca składa się z dwóch elementów. Korpusu i cienia. Korpus to prostokąt, którego poziome boki oznaczają cenę otwarcia oraz zamknięcia. Drugi element to dwie pionowe linie (cienie), których końcowe punkty oznaczają cenę najwyższą i najniższą. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia, świeca taka nazywana jest świecą wzrostową. Gdy cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, świeca taka nazywana jest świecą spadkową i przedstawiana jest na wykresie w kolorze innym niż wzrostowa.

 Candlestick Chart

Wykres Heikin Ashi

Wykres wygląda podobnie do wykresu świecowego, jednak metoda kalkulacji świec heikin ashi jest inna.

Open price – jest to średnia z ceny otwarcia i zamknięcia poprzedniej świecy.
Close price – jest to średnia z ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższej i najniższej ceny.
High price – jest to wyższa z dwóch: otwarcia lub zamknięcia.
Low price – jest to niższa z dwóch: otwarcia lub zamknięcia.

Metodologia obliczania powoduje, że każda świeca jest związana z poprzednią, dlatego wykres heikin ashi jest wolniejszy od wykresu świecowego i sygnały jakie generuje, są opóźnione. Opóźnienie to powoduje, że heikin ashi sprawdza się dobrze dla bardzo zmiennych par walutowych.

Heikin Ashi Chart

 Gdy na rynku jest mocny trend wzrostowy, wówczas świeczki Heikin Ashi mają duże korpusy i długie górne cienie, nie mają natomiast cieni dolnych.

Gdy jest mocny trend spadkowy, wówczas świeczki mają duże korpusy i długie dolne cienie, nie mają natomiast cieni górnych.
Gdy na wykresie Heikin Ashi pojawi się świeca wyglądająca jak doji, czyli mająca długie cienie, ale nie mająca korpusu lub mająca bardzo mały korpus jest to sygnał odwrócenia trendu.

Heikin Ashi Chart-2

Heikin Ashi Chart-3

To, który rodzaj wykresów będziesz wykorzystywać w tradingu, zależy wyłącznie od Ciebie. Wybór jest podobny do wyboru systemu transakcyjnego. Powinieneś wybrać ten rodzaj wykresów, który przedstawia Ci obraz rynku w najlepszej formie i w najlepszy dla Ciebie sposób.

Przedstawione tutaj rodzaje wykresów nie są oczywiście wszystkimi, jakie stosują traderzy. Także informacje tu przedstawione są informacjami podstawowymi i aby stosować, któryś z zaprezentowanych tutaj wykresów do tradingu, musisz poznać go znacznie dokładniej. Ja do tradingu wykorzystuję wykresy świecowe i liniowe więc na takich będę się skupiał w dalszych artykułach.

Pozdrawiam,
traderany