Zastanawiałeś się kiedyś, co powiedziałby Ci Bóg, gdybyś spotkał się z nim twarzą w twarz?

Kilka lat temu otrzymałem od mojego przyjaciela tradera list. Nie ja jestem jego autorem, mój przyjaciel również nie, podobnie jak trader, od którego go otrzymał. Nikt nie przypisuje sobie autorstwa tego listu. Czy pochodzi od Boga?

(najpierw wersja oryginalna)

Title: A Letter from God to Forex Traders
Date: Today

Hello,

I am very delighted and pleased to write to you because you forex traders are among those of my people who call me and pray a lot specially when the market goes against your position. Please keep in your mind that at the same time that the market goes against your position and you start praying and asking me to return the price to your favorite direction, there are a lot of other people who have taken the right position and are happy with the money the market is making for them. Most of them keep on saying “Thanks God!” and ask me to move the market more and more.

To whom should I listen? What would you do if you were me? Would you suddenly change the direction of the market to please those who were losing or you would force the market to keep on moving on the same direction to please those who were making money?

Let me tell you that I don’t do either. I have created and organized everything with its own rules and regulations. Everything, from the smallest particles in atom’s nucleus to the biggest galaxies and stars are moving and behaving through following the rules and regulations that I placed in their structures and systems at the very first moment I created them. They know what to do because they follow the rules. They use the initial source of energy I gave them. Electrons, planets, stars and … know their own orbit and pathway very well. They don’t ask about their direction and destiny everyday. I have already told them what to do.

When a bird wants to go and find some food and at the same time it starts raining, that bird doesn’t ask me to stop the rain because he/she knows that it starts raining exactly when it is time to rain. It is the bird who has to adjust himself to the nature and its rules. Nature and its rules can not be changed just to please a bird.

It is the same with forex market and all other things. If you like to make money through forex trading, you have to learn and follow the forex market rules. Market doesn’t follow you. You have to follow the market. If you took a position and the market went against you, don’t ask me to return it because I don’t listen.

If you blew up your account because of your own ignorance and because you didn’t know how much money you would have to put in each trade, don’t blame me and don’t say that I don’t like you and why the others make money but you only lose. It is not my fault. I don’t make any exception. I love everybody. Everybody who follows the rules will be prosperous. Those who try to go against the rules will suffer.

I never forget those days that the market went against you and you prayed for it to be returned and it returned (not because I made it return for you but because it was the right time to return). You recovered your loss and suddenly forgot about me. You forgot that you were begging me to return the price for you. You repeated that if I returned the price just once, you would promise that you would never ever make any more mistake and you would follow the rules. But as soon as the price returned and you recovered your loss, you forgot me and your promise and started repeating the same mistakes over and over. Instead of being like that, just learn the rules and techniques.

Keep in your mind that I am the only one who makes no mistake. Even if you learn all the rules and techniques and you gain several years of experience, you can still make mistake. But it is ok. There is something which is called stop loss. It is one of the most important things in everything. I have placed a lot of different stop losses in nature too. For example your body cells know that when something goes wrong with them and they are not able to control a bad condition, they have to pack all their internal organs and substances and “stop” all activities and biochemical reactions to avoid hurting the other cells. Those cells that ignore this rule become converted to cancerous cells. Of course they ignore it when it is time to ignore and when it is time for you to come here but if you don’t like to lose all the money that you have in your account just because of one mistake, never ever ignore placing a reasonable stop loss and when you made sure that your stop loss is in the right position, never ever move it when you see the price gets close to it.

Lastly, if you succeeded to make money through forex trading or any other kind of businesses, try to spend a portion of your income for charitable purposes every month. Don’t say “I pay tax.”. Most of the tax that you pay are spent to make deathful weapons to kill innocent people around the world. Or it is spent to make some crooks richer. Most of those who really need to be supported and paid have never been paid and supported through the tax that you pay. I know it is not your fault but it is still your responsibility to take care of those who need your help. Although I don’t listen to you when you ask me to return the price to your favorite direction when it goes against you, if you help poor people with the money that you make, I help you to become a good forex trader who knows and follows the forex trading rules as soon as possible. I never forget those who don’t forget me and I help those who help the others for the sake of me. Take care of the others and I take care of you. I assure you that if you help the others I don’t let you down and I will be there for you at the moment that no one can help you but me.

Very truly yours,
God

P.S.

Forward this letter to any forex trader you know. Aspire to Inspire….Before You Expire!


Tytuł: List od Boga do Forex Traderów.

Data: Dzisiaj

Witaj,
Z przyjemnością i zadowoleniem piszę do Was, ponieważ Wy, forex traderzy jesteście wśród tych, spośród wszystkich moich ludzi, którzy często mnie prosicie, zwłaszcza gdy rynek zmierza w kierunku przeciwnym do waszych pozycji. Proszę Cię, pamiętaj, że w tym samym czasie gdy rynek zmierza w kierunku przeciwnym do otwartej przez Ciebie pozycji, a Ty zaczynasz modlić się i prosić mnie, abym zmienił kierunek ruchu ceny tak, by był zgodny z Twoimi oczekiwaniami, jest wielu innych traderów, którzy zajęli właściwą pozycję i cieszą się z pieniędzy, które daje im rynek. Wielu z nich powtarza „Dzięki Ci, Boże!” i prosi mnie, abym pchał rynek dalej i dalej.

Których powinienem wysłuchać? Co zrobiłbyś na moim miejscu? Czy zmieniłbyś nagle kierunek, w którym podąża rynek, aby zadowolić tych, którzy tracili? Czy może zmusiłbyś rynek do kontynuacji ruchu w tym samym kierunku, aby usatysfakcjonować tych, którzy zarabiali pieniądze?

Pozwól, że odpowiem Ci, nie robię niczego. Wszystkiemu, co stworzyłem i zorganizowałem nadałem własne reguły. Wszystko, od najmniejszej cząstki jądra atomowego do największych galaktyk i gwiazd, funkcjonuje według reguł, które tchnąłem we wszystkie struktury i cały system w pierwszym momencie stworzenia. Wszystko co stworzyłem, wie co robić, ponieważ funkcjonuje zgodnie z tymi regułami, wykorzystując wewnętrzne źródło energii, którym zostało przeze mnie obdarzone. Elektrony, planety, gwiazdy i … znają swoją własną orbitę i drogę bardzo dobrze, nie pytając o kierunek i przeznaczenie każdego dnia. Dokładnie wiedzą co mają robić, bo powiedziałem im już to.

Gdy ptak chce lecieć, aby znaleźć coś do jedzenia i w tym samym czasie zaczyna padać deszcz, ptak ten nie prosi mnie, abym wstrzymał deszcz, ponieważ wie, że zaczęło padać, bo właśnie nadszedł czas na deszcz. To ptak musi się dostosować do natury i jej reguł. Natura i jej reguły nie mogą być zmienione na prośbę ptaka.

To samo dotyczy Foreksu i wszystkich innych spraw. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze poprzez trading, musisz się nauczyć postępować zgodnie z regułami, które obowiązują na Foreksie. Rynek nie będzie podążał za tobą, to Ty musisz podążać za rynkiem. Jeśli zająłeś pozycję, a rynek skierował się przeciwko tobie, to nie proś mnie, abym go zawrócił, ponieważ ja twoich próśb w ogóle nie słucham.

Jeśli straciłeś pieniądze, które miałeś na rachunku, na skutek swojej ignorancji, ponieważ nie wiedziałeś, jak dużo kapitału możesz zaryzykować w jednej transakcji, nie oskarżaj mnie i nie mów, że ja Cię nie lubię, bo inni zarabiają, a Ty nie. To nie moja wina. Ja nie robię żadnych wyjątków. Ja kocham każdego. Każdemu, kto będzie przestrzegał reguł, będzie się dobrze powodziło. Ci, którzy będą je łamać, ucierpią.

Nigdy nie zapomnę tych dni, kiedy rynek podążał przeciwko Tobie, a Ty modliłeś się, aby zmienił swój kierunek i tak się też stało (nie dlatego, że ja zawróciłem rynek dla Ciebie, ale dlatego, że właśnie wtedy był właściwy czas, aby tak właśnie się stało). Pokryłeś swoje straty i nagle o mnie zapomniałeś. Zapomniałeś, że błagałeś mnie, abym zawrócił rynek. Powtarzałeś, że jeśli to zrobię, to nigdy więcej nie zrobisz już błędu i zawsze będziesz postępował zgodnie z regułami, lecz jak tylko cena zawróciła, a Ty odzyskałeś stracone pieniądze, zapomniałeś o mnie i twoich obietnicach i zacząłeś popełniać te same błędy, znowu i znowu. Zamiast być właśnie taki, naucz się reguł i technik tradingu.

Pamiętaj, że tylko ja nie popełniam błędów. Nawet jeśli nauczysz się wszystkich reguł i technik i nabierzesz lat doświadczeń, dalej będziesz popełniał błędy. Jest coś takiego co nazywa się „stop loss”. To jedna z najważniejszych rzeczy we wszechświecie. Ja ustawiłem wiele różnych stop lossów, także w naturze. Na przykład komórki twojego ciała, one wiedzą, że kiedy coś jest z nimi nie tak i kiedy sprawy wymykają się im spod kontroli, to muszą wstrzymać swoją aktywność i reakcje biochemiczne w nich zachodzące, aby chronić przed uszkodzeniem inne komórki. Te komórki, które ignorują tę regułę, przekształcają się w komórki rakotwórcze. Oczywiście, one ignorują tę regułę, gdy jest odpowiedni czas na to i gdy jest czas na to, abyś Ty przyszedł tutaj. Jeśli jednak nie chcesz na skutek jednego błędu, stracić wszystkich pieniędzy, które masz na swoim rachunku, nigdy nie ignoruj ustawienia sensownego stop lossa, a jeśli jesteś pewny, że twój stop loss ustawiłeś na odpowiednim poziomie, nigdy go nie zmieniaj, gdy widzisz, że kurs zbliża się do niego.

Kończąc, jeśli powiodło Ci się i zarobiłeś pieniądze na tradingu lub w jakikolwiek inny sposób spróbuj każdego miesiąca część swojego dochodu przeznaczyć na szczytny cel. Nie mów „płacę podatki”. Większość podatków, które płacisz, jest wydawana na produkcję śmiercionośnej broni, aby zabijać niewinnych ludzi na całym świecie lub jest wydawana, aby oszuści byli jeszcze bogatsi. Większość tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy, nigdy jej jeszcze nie otrzymała z twoich podatków. Wiem, to nie twoja wina, ale to Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby roztoczyć nad nimi opiekę. I chociaż ja Cię nie słucham, gdy mnie prosisz, abym zawrócił ceny zgodnie z kierunkiem twojej pozycji, gdy poruszają się w przeciwnym, to jeśli pomożesz biednym ludziom z pieniędzy, które zarobisz, ja pomogę tobie zostać dobrym forex traderem, który zna i stosuje reguły tradingu. Zrobię to tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Ja nigdy nie zapominam o tych, którzy nie zapominają o mnie i zawsze pomagam tym, którzy pomagają innym w imię moje. Troszcz się o innych i troszcz się o siebie. Zapewniam Cię, że jeśli pomożesz innym, to ja nie zawiodę Ciebie i będę przy Tobie w momencie,w którym nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.

Z poważaniem dla Ciebie,
Bóg

PS

Przekaż ten list każdemu forex traderowi, jakiego znasz. Aspire to Inspire... Before You Expire!

Komentarze  

# meylo 2015-06-13 14:29
Dobre. A zakończenie najlepsze, dziękuję :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Purgatorio 2017-01-21 10:43
Głupota...Pan Bóg nie wymaga od nas działalności charytatywnej. Największy Skarb tego Świata każdy z nas dostał za darmo. Pytanie czy go przyjmiemy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować