Jeśli opanujesz system transakcyjny w sposób, który pozwoli Ci trwale zarabiać na rachunku demonstracyjnym, kolejnym krokiem będzie wybór brokera, u którego otworzysz rachunek do handlowania prawdziwymi pieniędzmi. 

Coraz większe zainteresowanie Foreksem sprawia, że rynek brokerów walutowych gwałtownie się powiększa. Niestety wraz ze zwiększającą się ilością brokerów, wzrasta także liczba brokerów, którzy prowadzą swój biznes w sposób nieuczciwy. Jedni kuszą łatwymi zyskami i przedstawiają niezgodny z prawdą obraz tradingu, inni oszukują, łamiąc obowiązujące przepisy bądź zasady etyki. Największą jednak grupę stanowią ci, którzy prowadzą swój biznes zgodnie z obowiązującymi regułami i dla obopólnych korzyści - swoich i traderów.

W tym artykule przybliżę formy, w jakich brokerzy walutowi prowadzą swoją działalność oraz przedstawię podstawowe problemy, z jakimi zetkniesz się, dokonując wyboru brokera, u którego zdeponujesz swoje pieniądze i będziesz je pomnażać. Mam nadzieję, że artykuł ten pozwoli Ci wybrać właściwego brokera.

Broker Typu Market Maker

Market maker to broker, który sam organizuje rynek. Zlecenie złożone u takiego brokera nie trafia na globalny rynek walutowy – Forex. Transakcja zostaje zawarta z brokerem, który sam ustala cenę, po jakiej jest skłonny kupić bądź sprzedać walutę. To on jest drugą stroną transakcji. Cena, po której kupujesz walutę od brokera będącego market makerem lub po której mu ją sprzedajesz, nie jest ceną rynkową. Cenę tę ustala broker, ale jest ona bardzo zbliżona do ceny rynkowej. 

Jeśli złożyłeś zlecenie sprzedaży i broker zaakceptował Twoje zlecenie, to znaczy, że kupił od Ciebie walutę na swój rachunek. Broker kupił walutę, czyli jest zainteresowany wzrostem jej ceny. Jeśli cena rośnie, wtedy broker zarabia pieniądze, a Ty tracisz. Jeśli złożyłeś zlecenie kupna i broker zaakceptował Twoje zlecenie, to znaczy, że kupiłeś walutę od brokera, a broker jako strona sprzedająca zainteresowany jest spadkiem jej ceny. Jeśli cena spada, wtedy broker zarabia pieniądze, a Ty tracisz. 

Market maker zarabia na spreadzie, czyli na różnicy między ceną sprzedaży a ceną kupna. Wielkość spreadu ustala broker i jest on zazwyczaj wyższy niż spread rynkowy. Drugim źródłem dochodów market makera są straty jego klientów. Ponieważ drugą stroną transakcji jest broker, to każda transakcja zamknięta przez tradera ze stratą jest transakcją zamkniętą z zyskiem przez brokera. Źródłem strat market makera są zyski jego klientów.

Brokerzy będący market makerami często prześcigują się oferując jak największe dźwignie finansowe czasami nawet 1:500 czy 1:1000. Mogą oni oferować dowolną dźwignię, chyba że jest to sprzeczne z obowiąującymi przepisami państwa na terytorium, którego prowadzą działalność. Im większa dźwignia, tym szybciej tracą pieniądze niedoświadczeni i nieumiejący odpowiednio zarządzać ryzykiem traderzy, a im szybciej tracą pieniądze traderzy, tym szybciej trafiają one do rąk brokera. Brokerzy będący market makerami mogą także oferować możliwość składania bardzo małych zleceń tzw. mikrolotów – 0,01 lota.

Electronic Communications Network (ECN) Broker

Platforma transakcyjna brokera ECN jest podłączona do międzynarodowej sieci bankowej do tzw. dostawców płynności. Dostawcami płynności są największe banki takie jak Deutsche Bank, Nomura, HSBC. Zlecenie złożone u brokera ECN jest przekazywane bezpośrednio do dostawców płynności, czyli na międzynarodowy rynek walutowy. Broker ECN nie ingeruje w zlecenie, jednak dla dostawców płynności każde zlecenie jest anonimowe. Nie wiedzą oni jaki trader złożył zlecenie ani nie znają parametrów zlecenia takich jak stop loss, take profit czy trailing stop.

Otwierając rachunek u brokera ECN powinieneś sprawdzić, jakich ma dostawców płynności. Powinny nimi być duże międzynarodowe banki  (Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, HSBC). Każde Twoje zlecenie będzie przekazywane bezpośrednio do nich. Twoja platforma transakcyjna wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich ofert kupna lub sprzedaży, jakie oferują banki będące dostawcami płynności Twojego brokera. Nie znaczy to jednak, że Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie, którą akceptujesz, składając zlecenie. Zanim zlecenie trafi na rynek cena może się zmienić, jednak zmiana ta zazwyczaj nie jest duża i może być zmianą zarówno na Twoją korzyść jak i na Twoją niekorzyść.

Nie każdy broker, który reklamuje się jako ECN jest brokerem, u którego Twoje zlecenie jest realizowane na międzynarodowym rynku bankowym. Jeśli dostarczycielem płynności dla brokera jest należąca do niego spółka będąca market makerem, wtedy nie handlujesz na rynku, tylko handlujesz z brokerem, który podaje się za brokera ECN, a w rzeczywistości wszystko odbywa się według zasad podobnych jak u brokera, który oficjalnie jest market makerem.

Jedynym źródłem dochodów brokera ECN jest prowizja, którą pobiera od każdej transakcji. Czasami brokerzy ECN powiększają spread oferowany przez dostawców płynności. Zarówno o wielkości prowizji, jak i o powiększeniu spreadu broker powinien poinformować każdego klienta.

Dostawcy płynności zarabiają na spreadzie i swapie. Konkurują oni między sobą dlatego starają się zaoferować jak najniższe spready.

Maksymalną dźwignią, jaką może zaoferować broker ECN jest 1:100. Wynika to z tego, że każdy broker ECN musi utrzymywać depozyt na rachunkach swoich dostawców płynności, a ci z reguły wymagają utrzymywania właśnie takiego depozytu. 

Różnice Między Market Makerami A Brokerami ECN

Miejsce Zawierania Transakcji
Gdy masz rachunek u market makera transakcje zawierasz z brokerem. Gdy masz rachunek u brokera ECN każde Twoje zlecenie przekazywane jest na międzynarodowy rynek walutowy.

Zyski/Straty Tradera, A Zyski/Straty Brokera
Gdy zarabiasz market maker traci. Gdy tracisz market maker zarabia. Nie trudno wywnioskować, że jeśli będziesz zarabiać to będziesz klientem, do którego broker będzie dopłacać i nie będziesz mile widziany w gronie klientów takiego brokera. W przypadku brokera ECN Twoje zyski/straty nie mają wpływu na zyski/straty brokera. Oczywiście w interesie brokera ECN leży, aby stan Twojego konta, był jak największy, wtedy zostawisz więcej prowizji i będziesz dłużej klientem niż trader, który szybko straci swoje pieniądze.

Spread
Market maker sam decyduje o wielkości spreadu, może on być zarówno niższy od rynkowego, jak i wyższy. Najczęściej jest on jednak wyższy od spreadu rynkowego i jest stały dla konkretnej pary walutowej. Broker ECN nie ma wpływu na spread, gdyż wielkość spreadu uzależniona jest od ofert kupna i sprzedaży u jego dostawców płynności. Jeśli broker oferuje zerowy spread to jest to z całą pewnością market maker. U brokera ECN możesz spotkać się z zerowym spreadem, ale tylko przez krótką chwilę.

Swap
Market maker w pełni kontroluje wysokość swapu. Broker ECN nie ma wpływu na wielkość swapu gdyż ustalają go dostawcy płynności. Jeśli spotkasz brokera z zerowym lub z bardzo wysokim swapem jest to market maker.

Mikroloty
Tylko market makerzy oferują zlecenia mniejsze niż 0,1 lota. Żaden z dużych międzynarodowych banków będących dostawcami płynności nie honoruje tak małych zleceń.

Dźwignia 
Maksymalna dźwignia finansowa u brokera ECN to 1:100. Taką maksymalną dźwignię dopuszczają największe banki będące dostawcami płynności. Jeśli broker oferuje większą dźwignię jest market makerem.

Scalping
Tylko market makerzy nie lubią bardzo szybkiego zamykania pozycji z małymi zyskami i mogą tego typu transakcje ograniczać lub zabraniać ich w ogóle. Brokera ECN to nie interesuje, zezwala na wszystko. Market makerzy mogą także ograniczać trading w czasie publikowania ważnych danych.

Darmowe Bonusy
Market makerzy często oferują bonusy. To przynęta, która ma Cię zachęcić do wpłaty własnego kapitału, który z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stracisz. Co Ty stracisz, zarobi market maker. Brokerzy ECN nie zarabiają na stratach swoich klientów, dlatego nie stosują takich bonusów.

Ujemny Bilans Rachunku
Jeśli ma miejsce gwałtowny ruch ceny i trader nie ma stop lossa wtedy stan jego rachunku może być ujemny. Brokerzy ECN operują prawdziwym kapitałem i każda strata jest stratą rzeczywistą. Jeśli klient ma ujemny bilans, ten ujemny bilans pojawia się u dostawcy płynności, na koncie brokera ECN. Przed dostawcą płynności opdowiada broker ECN, który musi pokryć stratę, a sam od swojego klienta często nie jest w stanie wyegzekwować pokrycia debetu. W przypadku market makera debet jest tylko zapisem niczym nieróżniącym się od zapisu na rachunku demonstarcyjnym. Tylko market makerzy oferują rachunki z ochroną ujemnego salda.

Gwarantowany Stop Loss
Tylko market maker może gwarantować stop loss. Ma to duże znaczenie, jeśli trader pozostawia otwartą pozycję przez weekend. Luka cenowa może spowodować otwarcie następnego tygodnia poza stop lossem. Tylko market maker może gwarantować poziom stop lossa. 

Korzyści Związane z Posiadaniem Rachunku u Brokera ECN

 • Szybsza realizacja zleceń.
 • Brak konfliktu interesów. Broker nie gra przeciwko Tobie.
 • Brak opóźnień w realizacji zleceń.
 • Przejrzystość -spready rynkowe.
 • Wyższa płynność.
 • Dopuszczalny scalping, trading w czasie publikacji ważnych informacji, dopuszczalny hedging.
 • Zlecenia przekazywane są do dostarczycieli płynności anonimowo.

Minusy Związane z Posiadaniem Rachunku u Brokera ECN

 • Z reguły potrzebny jest większy kapitał początkowy, aby zacząć trading.
 • Platformy transakcyjne nie są tak przyjazne, jak te stosowane przez market makerów.
 • Czasami spready mogą być wyższe niż u market makerów.
 • Z reguły brak możliwości składania zleceń mikrolotów.
 • Mniejsze dźwignie.
 • Brak gwarancji stop lossa.

Straight Through Processing (STP) Broker

Broker STP to hybryda między market makerem a brokerem ECN. Jest to broker, który część zleceń przekazuje do dostawców płynności (tak jak broker ECN), a część realizuje u siebie, będąc drugą stroną transakcji (tak jak market maker). Brokerzy STP korzystają ze specjalnych algorytmów, które identyfikują traderów dokonując ich podziału na tych, którzy zarabiają oraz na tych, którzy tracą. Zlecenia traderów, którzy zarabiają, przekazywane są do dostawców płynności, a zlecenia traderów dysponujących małym kapitałem i tych, którzy tracą, broker realizuje we własnym zakresie występując jako druga strona transakcji. Jak z tego wynika broker STP zarabia na stratach tych klientów, których zlecenia realizuje jako market maker, a dodatkowo nie traci na klientach, którzy zarabiają na tradingu, gdyż ich zlecenia przekazuje do dostawców płynności.