Aby zaznajomić się z podstawowymi rodzajami zleceń, jakie są dostępne w platformach transakcyjnych, trzeba najpierw wyjaśnić pojęcie ceny bid oraz ceny ask.

Cena Bid – Bid Price - jest to oferta kupna, jakiś trader złożył zlecenie kupna po tej cenie. Ty możesz po tej cenie otworzyć pozycję krótką albo zamknąć pozycję długą. 

Cena Ask - Ask Price - jest to oferta sprzedaży, jakiś trader złożył zlecenie sprzedaży po tej cenie. Po tej cenie możesz otworzyć pozycję długą albo zamknąć pozycję krótką.

Podstawowe Rodzaje Zleceń

Market Order - zlecenie po cenie rynkowej. Jest to zlecenie, które jest wykonywane po aktualnej cenie ask lub bid w zależności od tego, czy jest to zlecenie kupna, czy sprzedaży.

Limit Order – zlecenie z limitem

Buy limit – jest to zlecenie kupna, w którym limit aktywacji zlecenia musi być niższy niż aktualna cena rynkowa.
Sell limit – jest to zlecenie sprzedaży, w którym limit aktywacji zlecenia musi być wyższy niż aktualne cena rynkowa.

Stop Order

Buy stop – jest to zlecenie, w którym limit aktywacji zlecenia musi być wyższy niż aktualna cena rynkowa.
Sell stop – jest to zlecenie, w którym limit aktywacji zlecenia musi być niższy niż aktualna cena rynkowa.

Take Profit – jest to zlecenie określające cenę, po osiągnięciu, której otwarta pozycja, długa bądź krótka, zostanie zamknięta. Różnica między ceną otwarcia, a zamknięcia stanowi zysk.

Stop Loss – jest to zlecenie określające cenę, po osiągnięciu, której otwarta pozycja, długa bądź krótka, zostanie zamknięta. Różnica między ceną otwarcia, a zamknięcia stanowi stratę.

Trailing Stop – jest to zlecenie, w którym cena jego zamknięcia „kroczy” za ceną rynkową w odległości jaka została określona przy ustalaniu parametrów zlecenia. Jeśli cena zaczyna spadać – pozycja długa lub rosnąć – pozycja krótka, poziom drailing stop pozostaje niezmieniony, w ten sposób chroniąc kapitał.

Na koniec sprawa, która szczególnie początkującym przysparza kłopotów:

Jeśli otwierasz pozycję długą bądź zamykasz pozycję krótką, Twoje zlecenie jest realizowane po cenie oczekującej oferty sprzedaży (ask).
Jeśli otwierasz pozycję krótką lub zamykasz pozycję długą, Twoje zlecenie jest realizowane po cenie oczekującej oferty kupna (bid).
Cena widoczna na wykresie jest ofertą kupna.

Jeśli otworzyłeś pozycję krótką i ustawiłeś zlecenie zamykające take profit, musisz wziąć pod uwagę, że Twój take profit to zlecenie kupna, które jest realizowane po ofercie sprzedaży. Dlatego, aby zlecenie take profit zostało aktywowane kurs widoczny na wykresie musi zejść poniżej limitu ceny określonego w zleceniu take profit o wartość spreadu. 

Jeśli otworzyłeś pozycję długą i ustawiłeś zlecenie zamykające take profit, Twój take profit to zlecenie sprzedaży, które jest realizowane po ofercie kupna. Aby zostało aktywowane wystarczy, że kurs widoczny na wykresie, osiągnie poziom limitu ceny określonego w zleceniu take profit.