Forex jest rynkiem globalnym, a handel na nim trwa siedem dni w tygodniu. My mamy możliwość zawierania transakcji od niedzieli od godz. 23, do piątku do godz.23.00 (CET). Gdy w Polsce jest noc, na rynkach azjatyckich handel trwa w najlepsze, Forex nie śpi. Jest kilka powodów, dla których powinieneś orientować się w różnicach czasu najważniejszych centrów finansowych świata.

Poza różnicami czasu trzech sesji tj.azjatyckiej, europejskiej i amerykańskiej już na etapie wyboru brokera spotkasz się z pojęciem czasu platformy (platform time zone), czyli strefy czasowej, jaką wykorzystuje broker do zamykania dnia handlu i otwierania następnego. Zamknięcie dnia ma dla nas dwojakie znaczenie. Zamykając dzień, broker nalicza tzw. punkty swapowe - obciążając bądź uznając rachunek. Po drugie, zamykając dzień platforma, której będziesz używać do analizy wykresów, zamyka świecę dzienną.

Na giełdach papierów wartościowych sesje zaczynają się w godzinach porannych, a zamykają tego samego dnia po południu. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obrót akcjami rozpoczyna się o godz. 9.00, a kończy o godz. 17.00, tak więc otwarcie i zamknięcie każdego dnia sesyjnego jest odgórnie określone przez samą giełdę, dlatego świeca dzienna na każdej aplikacji wykorzystywanej do analizy wykresów wygląda tak samo. W przypadku Foreksu nie ma czegoś takiego jak otwarcie i zamknięcie sesji, ponieważ trzy sesje zachodzą na siebie. Dlatego każdy broker musi sam określić godzinę, o której zamyka dzień sesyjny i otwiera natychmiast następny. Handel na poszczególnych sesjach zachodzi na siebie, dlatego zamknięcie dnia sesyjnego przez danego brokera odbywa się w trakcie trwania którejś z pozostałych sesjii.

Główne Strefy Czasowe

GMT - Greenwich Mean Time to ta sama strefa co UTC -Coordinated Universal Time (nie podlegają zmianie na letni/zimowy)

CET - Central European Time - jedna godzina do przodu względem UTC

CEST - Centrak European Sommer Time - dwie godziny względem UTC, jest to tzw. czas letni.

CET jest czasem obowiązującym w Polsce, tzw. letnim, a CEST jest czasem zimowym.

EST - Eastern Standard Time - pięć godzin za UTC, a po zmianie czasu na zimowy 6 godzin za UTC. EST jest czasem obowiązującym w Nowym Jorku.

Jaką Platformę Stosować do Analizy Wykresów

Jeśli chodzi o Twój rachunek rzeczywisty, to czas, jaki stosuje Twój broker nie ma znaczenia, chyba że ważne jest dla Ciebie  naliczanie punktów swapowych. Jeśli chodzi o rachunek demonstracyjny (wykresy powinieneś analizować na rachunku demonstracyjnym nie na rzeczywistym), czas stosowany przez Twojego brokera ma znaczenie, bo decyduje o zamknięciu dziennej świecy, czy słupka. Zamknięcie z kolei ma wpływ na poziomy wsparcia i oporu, linie trendu oraz ich przełamania bądź nie. Zamknięcie decyduje o kształtach formacji technicznych, wybiciu z nich bądź nie oraz o wartościach wskaźników analizy technicznej. Każdy trader ma swoje preferencje w tym zakresie. Niektórzy stosują do analizy platformy, w których świeca dzienna zamyka się wraz z zakończeniem sesji amerykańskiej, inni preferują platformy zamykające świece dzienne dwie lub trzy godziny później, ma to związek z otwarciem sesji w Londynie. Ja stosuję platformę zamykającą świece dzienne o godz. 23.00 CET, czyli o godzinie zamknięcia sesji amerykańskiej.

Spotkałem się ze stwierdzeniem, że trading na interwałach większych niż godzinowe nie ma sensu, ponieważ brokerzy stosują różne godziny zamykania dnia sesyjnego, dlatego przebicie linii trendu u jednego brokera nie jest przebiciem linii trendu u innego brokera. Prawdziwa jest tylko ostatnia część tego stwierdzenia tzn. przebicie linii trendu na platformie jednego brokera, nie musi być i nie zawsze jest przebiciem linii trendu na platformie innego brokera, jeśli zamyka on dzień sesyjny o innej godzinie. 

Traderzy na całym świecie stosują do tradingu platformy różnych brokerów i nie narzekają, po prostu zarabiają pieniądze. Bez względu na to, z jakim czasem zamknięcia dnia sesyjnego platformę będziesz stosować do analizy wykresów, będziesz zarabiać, jeśli będziesz stosować swój system.