System transakcyjny to podstawowe narzędzie każdego tradera. System mówi traderowi, kiedy otwierać pozycje, daje sygnały. Z każdym systemem nierozerwalnie powinny łączyć się zasady odpowiedniego zarządzania otwartą pozycją tzw. money management.

System Transakcyjny - Definicja

System to zbiór reguł, które określają moment zawarcia transakcji.

Podział Systemów Transakcyjnych

Systemy można dzielić według różnych kryteriów.

Pierwszy najbardziej ogólny podział to podział ze względu na rodzaj analizy, jaki wykorzystuje system transakcyjny:

Systemy oparte na analizie fundamentalnej. Podstawowe założenie, na którym oparte są systemy wykorzystujące analizę fundamentalną mówi, że o ruchach walut decydują dane gospodarek, w których dana waluta jest prawnym środkiem płatniczym.

Systemy oparte na analizie technicznej. Podstawowe założenie, na którym oparte są systemy wykorzystujące analizę techniczną mówi, że ruchy walut oparte są na powtarzalnych zachowaniach, które występują na tyle często, że można je wykorzystać do zarabiania na rynkach finansowych.

Systemy oparte na analizie fundamentalnej i technicznej. Te systemy wykorzystują oba rodzaje analizy. 

Systemy nieoparte ani na analizie technicznej, ani na analizie fundamentalnej czyli systemy wykorzystujące np. ruchy ciał niebieskich, fazy księżyca czy dokładnie określone godziny i minuty wejścia i wyjścia. Podstawowe założenie takich systemów to – jeśli coś działa, to czemu nie.

W dalszej części skupię się tylko na systemach wykorzystujących analizę techniczną. Takie systemy można z kolei podzielić na:

Systemy wykorzystujące wskaźniki analizy technicznej

Analiza techniczna jest już dyscypliną naukową. Dorobek jej jest ogromny. Jest wykładana na uniwersytetach, gdzie jest przedmiotem prac naukowych. Studiowana przez tysiące tych, którzy chcą ten dorobek wykorzystać, gdyż jej zasady obowiązują na wszystkich rynkach finansowych świata. Istnieją dziesiątki wskaźników analizy technicznej i cały czas powstają nowe.

Wskaźniki analizy technicznej są dla tradera tym, czym dla kierowcy znaki drogowe. Mówią co można, a czego nie. Gdzie wolno, a gdzie nie. Kiedy należy zachować ostrożność, a gdzie można pozwolić sobie na więcej. Gdzie i kiedy można wjechać, a gdzie i kiedy nie wolno. Najbardziej poularnymi wskaźnikami wykorzystywanymi w systemach transakcyjnych są: MACD, RSI, Wstęga Bollingera, oscylator stochastyczny, średnie ruchome.

Systemy Price Action
Price Action to podążanie za ceną. Podstawowym założeniem systemów podążania za ceną mówi, że najlepszym i jedynym narzędziem koniecznym do tego, aby wykorzystać wspomniane wcześniej powtarzalne zachowania rynków finansowych jest czysty wykres. Jeśli wskaźniki analizy technicznej to znaki drogowe, price action to droga. Kto zna drogę, temu znaki nie są potrzebne. Na drodze nie zawsze wolno znaczy bezpiecznie. W tradingu również. Wykres przekazuje informację, a wskaźniki to tylko pochodne. Systemy prie action opierają się na analizie czystego wykresu.

Systemy Podążania Za Trendem - Trend Following Systems
Ich podstawowym założeniem jest: „The trend is your friend”. W tego typu systemach kluczowa jest identyfikacja trendu, a następnie zajęcie pozycji według wskazań systemu, przy czym pozycja zostaje zawsze otwarta zgodnie z kierunkiem trendu.

Kluczową rzeczą w przypadku systemów podążania za trendem jest identyfikacja trendu i to, na jakim interwale trend jest obowiązujący.

Systemy Zajmowania Pozycji Wbrew Trendowi - Counter Trend Systems
Takie systemy mówią: „The trend is your friend until it bends”, „Nic nie trwa wiecznie”. Wykorzystują one wskaźniki analizy technicznej pozwalające określić wykupienie i wyprzedanie rynku. Pozycja jest zajmowana wówczas, gdy system mówi: „Rynek poszedł za daleko”, „Sprawy potoczyły się zbyt szybko”. Zajęcie pozycji następuje wbrew trendowi „pod prąd”, wtedy gdy nadszedł czas na korektę.

Wadą takich systemów jest to, że zajmowanie pozycji wbrew trendowi jest bardziej ryzykowne niż zajmowanie pozycji zgodnie z trendem oraz to, że rynek wykupiony bądź wyprzedany może być jeszcze bardziej wykupiony lub wyprzedany.
Trend może trwać i trwać, i trwać... na Foreksie zwłaszcza.

Systemy Wybicia Z Linii Wsparcia Oporu - Support Resistance Breakout Systems
Linia wsparcia to pozioma linia poniżej obecnej ceny. Linia oporu to pozioma linia powyżej obecnej ceny. Systemy te wykorzystują zależność zgodnie, z którą jeśli cena przebija najwyższy lub najniższy dotyczczasowy poziom, to nie dzieje się to bez przyczyny i bardziej prawdopdobny jest dalszy ruch zgodnie z kierunkiem wybicia.

Systemy Przebicia Linii Trendu – Trend Line Breakout Systems
Te systemy to zajęcie pozycji po przebiciu linii trendu. Linie trendu przebiegają ukośnie z wyjątkiem trendów horyzontalnych, wówczas linie trendu przebiegają poziomo i nazywane są liniami wsparcia lub oporu.

Jakiś czas temu Jacek napisał:
„Fajnie by było, jak byśmy na Twojej stronie Traderany zobaczyli artykuł o priorytecie działania systemu transakcyjnego. Nie mówię tu o podaniu konkretnego systemu i objaśnienie go. Chodzi mi o to, żeby zaakcentować, jak ważne są KAŻDE ustalenia systemu, bez wyjątku i zwrócenie uwagi, że nie ma ŻADNYCH możliwości zmiany nawet najmniejszej jego założeń (czy to intuicyjny, czy technicznych) podczas tradinu. System musi być w 100% kompletny bez możliwości jakichkolwiek zmian. Wtedy system, psychologia, MM składają się na jedną całość - SUKCES. Choćby jedno z w/w założeń się zmieni - nic z tego nie będzie”.

Aby odpowiedzieć na pytanie Jacka, trzeba dokonać kolejnego podziału systemów transakcyjnych:

Systemy mechaniczne - mechanical systems i systemy uznaniowe -discretionary systems.

System mechaniczny to zestaw ściśle sprecyzowanych reguł określających moment otwarcia pozycji, które nie mogą być przez tradera zmieniane. Jeśli dwóm traderom damy ten sam mechaniczny system transakcyjny, to zajęte pozycje będą się pokrywać. Obaj traderzy osiągną takie same wyniki, nie dotyczy leniwych. Aby korzystać z systemu mechanicznego jedyne co poza znajomością systemu i money management trzeba znać to obsługa platformy i godziny handlu na rynku. Dlatego też systemu mechanicznego może używać także treder bez doświadczenia, musi jednak jak każdy być zdyscyplinowany.

System uznaniowy to także zestaw reguł, które jednak nie są tak ściśle sprecyzowane, jak w przypadku systemu mechanicznego. Kluczową rolę w takim systemie odgrywa indywidualna analiza, jakiej dokonuje trader. Jeśli dwóm traderom damy ten sam system uznaniowy to ich wyniki nie będą się dokładnie pokrywać. Wpływ na wyniki obu traderów będzie mieć wiele czynników takich jak: doświadczenie, charakter, cechy osobiste, odporność psychiczna, interpretacja informacji wypływającej z wykresu, podatność na opinie innych, podatność na informacje fundamentalne, podatność na informacje okołorynkowe, samopoczucie itp.

Powyżej przedstawiłem podstawowe rodzaje systemów transakcyjnych, aby jednak wykład był kompletny w kolejnym artykule pomogę Ci wybrać odpowiedni system transakcyjny.