W poprzednim artykule omówiłem podstawowe rodzaje systemów transakcyjnych. W tym skupię się na problemie wyboru odpowiedniego systemu transakcyjnego, a w następnym na wyborze stylu, czy metody tradingu.

Wielokrotnie podkreślałem, że system transakcyjny powinien być odpowiedni do Twojej osobowości. To jednak nie jest jedyny wymóg, któremu powinien odpowiadać system transakcyjny. System powinien także być zgodny z warunkami czasowymi jakim dysponujesz. Jeśli pracujesz na etacie, nie możesz zajmować się day tradingiem. Prawdopdobnie trudno Ci będzie także analizować interwały krótsze niż dzienne. Z drugiej strony, jeśli jesteś niecierpliwy lepiej będziesz się czuć, gdy Twój trading będzie oparty na względnie szybkim zamykaniu pozycji, a nie trzymaniu ich dniami bądź tygodniami.

Jakim Jesteś Traderem?

Jeśli system powinien być dopasowany do osobowości oraz do warunków, w jakich funkcjonujesz, trzeba odnieść się do wprowadzonego w poprzednim artykule podziału systemów transakcyjnych na uznaniowe i mechaniczne. Jeśli te pierwsze wymagają od tradera dokonania odpowiedniej analizy przed otwarciem pozycji, a wymogiem drugich jest wyłączenie myślenia i upodobnienie się do maszyny to nieodparcie nasuwa się wniosek, że nie każdy trader będzie mógł odpowiednio efektywnie i komfortowo stosować oba rodzaje systemów.

Trader Mechaniczny
Jeśli wolisz otrzymywać instrukcje niż sam je wydawać. Jeśli łatwiej wychodzi Ci wykonywanie poleceń innych niż ich wydawanie i branie za nie odpowiedzialności. Jeśli wolisz, gdy ktoś nad Tobą sprawuje nadzór. Jeśli nie lubisz pytań do wyboru. Wybierz system mechaniczny.

Trader mechaniczny działa jak robot, cały czas. Nie analizuje, nie wyciąga wniosków, nie zastanawia się. Działa jak pozbawiona inteligencji maszyna. Wszystkie roboty do tradingu działają na podstawie systemów mechanicznych. Robot nie myśli, nie analizuje, nie zastanawia się, bo tego nie potrafi. Robot otwiera pozycje, gdy spełnione są warunki wejścia na rynek. Ale robot jest także pozbawiony emocji, uczuć. Robot nie zna strachu. Robot nie jest chciwy. Robot nie pamięta czy poprzednia transakcja przyniosła zysk, czy stratę. Robot nie pamięta, ile zarobił, nie pamięta też, ile stracił. Robot to maszyna.

Jeśli chcesz korzystać z systemu mechanicznego, musisz działać jak maszyna. Musisz wyłączyć emocje, analizę, myślenie. Musisz przyjąć pozycję maszyny.

Trader Uznaniowy
Jeśli lubisz analizować. Jeśli lepiej się czujesz w wydawaniu poleceń, kierowaniu innymi i braniu za nich odpowiedzialność. Wybierz system uznaniowy.

Trader uznaniowy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie. Jeśli korzysta z analizy technicznej, dokonuje analizy całego wykresu, który ma przed oczami. Otwiera pozycję wtedy, gdy spełnione zostaną warunki, które narzuca mu system oraz warunki, których spełnienia wymaga jego wiedza i doświadczenie. Do tego czasu jest istotą inteligentną, wykorzystującą swój mózg. Potem działa jak robot, mechanicznie. Jeśli stwierdzi, że jest setup - otwiera pozycję, w przeciwnym razie nie robi nic. Bez emocji, uczuć. Bez strachu, chciwości, ale i bez lekkomyślności. Nie pamięta czy poprzednia transakcja przyniosła zysk, czy stratę. Nie pamięta, ile zarobił, nie pamięta też, ile stracił. Działa jak maszyna.

Stwórzmy przykładowy system transakcyjny, który za sygnał kupna uważa spełnienie jednego warunku: zamknięcie świecy poza Wstęgą Bollingera. Zamknięcie świecy powyżej górnej Wstęgi Bollingera jest sygnałem kupna, a zamknięcie świecy poniżej dolnej Wstęgi Bollingera jest sygnałem sprzedaży. Ne ma żadnych dodatkowych warunków. Każda świeca, która jako pierwsza zamknie się poza wstęgą, generuje setup. Taki system jest w pełni mechaniczny. Gdy świeca zamyka się powyżej górnej wstęgi trader zajmuje pozycję długą. Gdy świeca zamyka się poniżej dolnej wstęgi trader zajmuje pozycję krótką. W przypadku takiego systemu trader nie wnosi od siebie nic. Nie dokonuje żadnej analizy. Nie zwraca uwagi na kierunek trendu, wielkość i kształt świec... Każdy sygnał transakcyjny jest tej samej wagi. Jest to system w pełni mechaniczny z bardzo precyzyjnie określonym warunkiem wejścia na rynek.

Drugi rodzaj systemów to systemy, które nie są tak mechaniczne. Czasami po prostu nie da się wszystkiego zdefiniować bądź definiowanie wszystkiego jest ze szkodą dla systemu. Wykresy są jak płatki śniegu, każdy jest inny. Wówczas konieczne jest indywidualne podejście do każdej sytuacji rynkowej. Wymagany jest czynnik inteligentny, ludzki nie sztuczny. Maszyna jeszcze tego nie potrafi (Oby jak najdłużej. Podobno inteligentne maszyny to jedno z największych niebezpieczeństw, z jakim będzie się musiało zmierzyć przyszłe pokolenie). Warunki otwierania pozycji w takich systemach nie są tak dokładnie sprecyzowane, jak w systemach mechanicznych. Część definiuje system, resztę trader na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Rozpatrzmy system, według którego sygnałem do zajęcia pozycji jest przebicie linii trendu (przez przebicie rozumiem zamknięcie się świecy powyżej lub poniżej linii trendu). Jest to jedyny warunek, jaki zawiera system, reszta oddana została pod ocenę tradera. W przypadku takiego systemu analiza, jakiej dokonuje trader ma kluczowe znaczenie. To trader stosujący system musi określić, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia co jest linią trendu, a co nią nie jest. Czy każde przebicie zdefiniowanej przez siebie linii trendu jest sygnałem do otwarcia pozycji, czy nim nie jest. To trader dokonuje analizy wybicia i jego otoczenia. Trader określa się sygnałów. Wiedza tradera poparta doświadczeniem powinna pozwalać mu efektywnie wykorzystywać system do zarabiania pieniędzy.

Jeśli trader uznaniowy zacznie stosować system mechaniczny, to zacznie stopniowo dorzucać swoje trzy grosze. Będzie się starać przechytrzyć system i będzie dokonywać własnej analizy, bo nie będzie w stanie być jak maszyna. Z czasem zmieni on system mechaniczny w uznaniowy. Końcowy efekt może być różny. Jego analizy mogą mu pomóc zwiększyć skuteczność i osiągane wyniki, usprawnić system lub sprawią, że skuteczność będzie na tyle niska, że najlepsze co będzie mógł zrobić to zarzucić stosowanie takiego systemu, gdyż nie jest to system odpowiedni dla niego i szukać systemu, który dopuszcza wkład własny tradera w postaci własnej analizy.

Teraz dokonaj analizy samego siebie. Jesteś osobą, która ma wymienione przeze mnie przykładowe cechy tradera mechanicznego czy uznaniowego? 

Wyobraź sobie siebie jako tradera stosującego system przytoczony powyżej jako mechaniczny, w którym będziesz zajmować pozycję, gdy tylko świeca zamknie się powyżej górnej lub poniżej dolnej Wstęgi Bollingera. Jak się czujesz w roli maszyny? Następnie wyobraź sobie siebie jako tradera stosującego drugi system, który poza przebiciem linii trendu wymaga od Ciebie dokonania analizy wykresu, który masz przed oczami wyobraźni.

Jeśli poznałeś odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj systemu jest odpowiedni dla Ciebie, dalszą pracę wykonaj na rachunku demonstracyjnym. Znajdź prosty system mechaniczny bądź uznaniowy i zacznij zdyscyplinowany trading na rachunku demo. Będziesz mógł się dokładniej zorientować się, czy dokonałeś właściwego wyboru.

Jeśli nadal będziesz mieć wątpliwości, zamień system. Jeśli miałeś mechaniczny, sprawdź jak się będziesz czuć z uznaniowym, a jeśli miałeś uznaniowy, sprawdź jak się będziesz czuć z mechanicznym.  

Człowiek czy maszyna? Mózg czy procesor? Trading mechaniczny czy uznaniowy?

Kolejny mecz człowieka przeciwko maszynie? Garri Kasparow kontra X3DFritz zakończył się remisem. "Złote trofeum zabrał ze sobą człowiek, maszyna otrzymała wirtualną kopię"

Walka o prawo pierwszeństwa trwa.

Myślę, że łatwiej Ci będzie teraz dokonać wyboru właściwego systemu transakcyjnego. Czy będziesz lepszym traderem stosując system mechaniczny, czy ten drugi.

W kolejnym artykule pomogę Ci dobrać odpowiedni styl, odpowiednią metodę tradingu.

Powodzenia, 
traderany