Treści zamieszczone w serwisie traderany.pl mają wyłącznie charakter edukacyjny oraz informacyjny. Nie stanowią one czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.), nie stanowią również rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte przez Użytkownika winny wynikać jedynie z jego decyzji. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikająca podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Użytkownika.