Formację outside bar nazywano początkowo outside day. Wynikało to z tego, że aplikacje do analizy technicznej nie były tak rozpowszechnione jak dzisiaj, a te które były dostępne nie dawały możliwości analizowania za ich pomocą interwałów krótszych niż dzienne. Obecnie używa się powszechnie określenia outside bar i podobnie jak w przypadku pin bara nazwa ma swe źródło w wykresach słupkowych.

Outside Bar to formacja składająca się zasadniczo z dwóch świec, gdzie świeca druga całym swoim zasięgiem (korpusem i cieniami) obejmuje świecę wcześniejszą (zarówno korpus, jak i cienie). 

Poniżej dwa przykłady outside bar jako formacja zapowiadająca zmianę trendu wzrostowego, a obok spadkowego:

outsidebar1          outsidebar2

Outside bar to formacja zapowiadająca zmianę trendu bądź jego kontynuację. O sile formacji decyduje kilka czynników:

  • Im większa druga świeca (obejmująca) względem świecy pierwszej (obejmowanej), tym większe znaczenie całej formacji. Różnica ta odzwierciedla zmianę balansu między kupującymi, a sprzedającymi. 
  • Im zamknięcie drugiej świecy bliższe najwyższemu jej poziomowi (w przypadku świecy wzrostowej) lub najniższemu jej poziomowi (w przypadku świecy spadkowej) tym większe znaczenie całej formacji. Inaczej, im krótszy górny cień w przypadku świecy wzrostowej, a dolny w przypadku świecy spadkowej tym większe znaczenie całej formacji.
  • Im więcej świec obejmuje świeca obejmująca, tym większe znaczenie całej formacji.
  • Im większy wolumen w przypadku formowania się świecy drugiej (obejmującej) tym większe znaczenie całej formacji.

Outside bar a engulfing bar, piercing line i dark cloud cover

W przypadku formacji engulfing decydujące znaczenie mają ceny otwarcia i zamknięcia obu świec, czyli brane są pod uwagę tylko korpusy, bez cieni. Dla ważności formacji engulfing świeca obejmująca powinna objąć swoim korpusem korpus świecy poprzedzającej. Poza tym w przypadku formacji engulfing pierwsza świeca powinna być zgodna z kierunkiem trendu, a świeca obejmująca powinna być przeciwna trendowi (w przypadku trendu spadkowego pierwsza świeca spadkowa (czerwona), a świeca obejmująca wzrostowa (zielona). W przypadku trendu wzrostowego odwrotnie).

W formacji outside bar świeca obejmująca może być zarówno w kolorze przeciwnym do koloru świecy poprzedzającej, jak i w kolorze takim samym jak świeca, bądź świece poprzedzające.

Podsumowując, formacja engulfing może być formacją outside bar, ale nie musi i odwrotnie formacja outside bar może być formacją engulfing, ale nie musi.

Poniżej porównanie outside bar i bearish engulfing. Najpierw formacja, która jest zarówno formacją outside bar, jak i formacją bearish engulfing. Następnie formacja bearsih engulfing, która nie jest formacją outside bar.

outsidebar3          outsidebar4

Podobne zależności zachodzą w przypadku piercing line i dark cloud cover.

Przypatrz się uważniej powyższym czterem wykresom. Połącz dwie świece - obejmowaną i obejmującą - w jedną. Co widzisz? Na wszystkich powyższych wykresach za wyjątkiem pierwszego powinieneś zobaczyć znanego Ci już Pinocchio Bara.

Na wykresach poniżej przykłady outside bar jako formacji kontynuacji trendu:

outsidebar6          outsidebar7

Poniżej przykład, w którym outside bar obejmuje 20 świec, dając sygnał sprzedaży, po którym następują gwałtowne spadki. Zwróć uwagę na długi dolny cień świecy obejmującej. Cień ten sugerował ostrożność z zajmowaniem pozycji krótkiej, ze względu na popyt pojawiający się w okolicach linii wsparcia. Zamknięcie świecy nastąpiło jednak na najniższym poziomie spośród wszystkich poprzedzających świec i być może to był kluczowy czynnik przemawiający za przejęciem kontroli przez zajmujących pozycje krótkie. Zobacz także na kolejną świecę i jej bardzo długi dolny cień. Byki nie chciały się łatwo poddać. Gdybyś siedział przed komputerem i "pilnował" kursu prawdopodobnie zamknąłbyś pozycję, widząc długi dolny cień tej świecy.

outsidebar5

Nie siedź i nie pilnuj!

Powodzenia,
traderany

Komentarze  

# Jerzy 2017-09-10 12:49
Bardzo dobre opracowanie (jak również pozostałe) dotyczące PA. Jasny, prosty sposób przekazu, zrozumiałe wykresy i wyjaśnienia.
Czy można spodziewać się podobnych wpisów dotyczących zajmowania pozycji w strategii PA?
Dziękuję.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# traderany 2017-09-10 16:45
Witaj Jerzy,
Tak jak na rynku, wszystkiego można się spodziewać.
Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować