Trader podąża za ceną. Na takiej filozofii opiera się strategia tradingu zwana price action. Price action to wzrost i spadek wartości waluty w czasie. Każdy wzrost i spadek widoczny na wykresie mówi o tym, co było, o sile popytu i słabości podaży, o sile podaży i słabości popytu. Przeszłość jest znana, przyszłość to tajemnica. Trader nie wróży, nie snuje domysłów. Trader analizuje wykres i jeśli system daje mu mocny sygnał działa, w każdym innym przypadku czeka.

Podążanie za ceną to analiza wykresów. Wykres mówi o tym co było, czasami mówi bardziej. 

Nazwę pin bar po raz pierwszy zastosował analityk techniczny i trader Martin Pring. Pierwotna definicja pin bara dotyczyła słupka z wykresu słupkowego. Jak powinien wyglądać ten słupek, w jakim miejscu i w jakim otoczeniu na wykresie powinien się znajdować, przedstawiłem poniżej. Na wykresie widać dwa pin bary, wzrostowy i spadkowy w formie oryginalnej, czyli na wykresie słupkowym:

pinbar0

Budowa Pin Bara

Obecnie, w związku z powszechnym wykorzystaniem wykresów świecowych nazwy pin bar używa się także, a w zasadzie przede wszystkim, w odniesieniu do świec, które swoją budową odpowiadają definicji nadanej przez M.Pringa. Oczywiście nie ma żadnej różnicy pomiędzy pin barem przedstawionym na wykresie słupkowym, a pin barem przedstawionym na wykresie świecowym, poza wyglądem co wynika ze specyfiki obu rodzajów wykresów. Poniżej przedstawiłem porówanie pin barów w formie słupka i w formie świecy:

pinbar3

Są dwa rodzaje pin barów. Pin bary spadkowe, czyli mające długie górne cienie i małe korpusy oraz wzrostowe, które mają długie dolne cienie i małe korpusy. Jednak nie każda świeca z długim dolnym lub górnym cieniem i niewielkim korpusem jest pin barem. Aby świeca mogła być uznana za pin bara musi ona znajdować się w odpowiednim miejscu oraz otoczeniu na wykresie.

Poniżej kilka przykładów pin barów. Zwróć uwagę na kolor korpusów. Pierwsze trzy to pin bary spadkowe z długimi górnymi cieniami. Cena zamknięcia może być zarówno niższa od ceny otwarcia, jak i wyższa od niej. Jednak pin bar spadkowy ma większą wymowę, gdy cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia (korpus czerwony). Ostatnie trzy to pin bary wzrostowe z długimi cieniami dolnymi. Pin bar wzrostowy ma większą wymowę, gdy cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia (korpus zielony).

pinbarspinbars2

Jeśli czytałeś artykuł: Świece - Japońska Technika Analizy Wykresów znasz już świece przedstawione powyżej. Są to odpowiednio: spadające gwiazdy - shooting stars i młoty- hammers. Jednak pin bary to nie tylko młoty czy spadające gwiazdy. Pin barem jest także nagrobek - gravestone.

Często spotykam się z błędnym nazewnictwem części składowych pin bara. Wynika to z jednej strony z bezmyślności, a z drugiej z braku zrozumienia czym tak naprawdę jest pin bar.

Pin bar to skrót od Pinocchio Bar. Pierwsza część "pin" to Pinocchio, drewniany pajacyk, którego nos stawał się tym większy, im bardziej kłamał. Druga część nazwy "bar" pochodzi od anglojęzycznej nazwy wykresu słupkowego - bar chart. Właśnie słupek z takiego wykresu to pierwotny pin bar.

Najistotniejszym elementem każdego pin bara jest jego cień. Dolny w przypadku pin bara wzrostowego i górny w przypadku pin bara spadkowego. Ten cień to inaczej nos, nos Pinokia. Co nos drewnianego pajacyka ma wspólnego ze świecą lub słupkiem wykresu wykorzystywanego w analizie rynków finansowych? Im bardziej Pinokio oszukiwał, tym jego nos był dłuższy. Im dłuższy cień pin bara, tym więcej traderów zostało oszukanych przez... przez pin bara. W jaki sposób? O tym zaraz. Pin bar ma czasami drugi cień, krótki. Lepiej, jeśli go nie ma w ogóle.

Po lewej przestawiłem bardzo często spotykane błędne przypisanie nazwy "nos" krótkiemu cieniowi. Obok prawidłowe określenie elementów pin bara:

pinbar6pinbar7

Z tym błędem spotykam się notorycznie. Mam nadzieję, że po przeczytaniu dalszej części nie będziesz już mieć wątpliwości co do tego, co jest nosem pin bara.

Zapamiętaj: nos to dolny cień w przypadku pin bara wzrostowego i górny w przypadku pin bara spadkowego. Nos to ten długi cień, nie krótki. 

Powstawanie Pin Bara - Kłamstwo Pinokia

Kurs zamknięcia pin bara nie odbiega bardzo od kursu otwarcia, jednak w trakcie tworzenia świecy miała miejsce "zawierucha". Kurs wybił się w górę ponad linię wsparcia. Traderzy przystąpili do ataku, otwierając pozycje i podążając za wybiciem. Ci, którzy mieli pozycje krótkie i liczyli na to, że rynek nie będzie w stanie wybić się, zostają nagle zmuszeni do ucieczki w popłochu i zamykają swoje pozycje. Pozostałym traderom pozycje zamykają komputery, ich stop lossy zostają aktywowane. Gdy wydaje się oczywiste, że nie ma odwrotu od wzrostów, dzieje się coś dziwnego. Rynek zawraca. Następuje parcie w drugą stronę, w dół. To, co było względnie pewne okazuje się w tej chwili coraz mniej prawdopodobne. Role się odwracają. Traderzy, którzy zbyt wcześnie przystąpili do otwierania pozycji długich, nie czekając na zamknięcie świecy nad linią oporu, zmuszeni są do zamykania swoich pozycji. Rynek wraca w okolice ceny otwarcia świecy. Opór nie został pokonany... Pinokio znów skłamał. Spójrz na jego nos. Długi? Im dłuższy tym więcej oszukanych. Ty nie. Ty wiesz, że zawsze powinieneś czekać do zamknięcia świecy, bo jesteś na www.traderany.pl. Jeśli jednak miałeś już otwartą pozycję i padłeś ofiarą Pinokia, bo Twój stop loss został aktywowany, to nic. Taki jest rynek, powinieneś to zaakceptować.

W taki sposób powstają pin bary. Zanim powstał pin bar, nie było go tam. Jego powstanie na wykresie jest bardzo często efektem zajmowania pozycji przez dużych graczy rynku. To, co możesz zrobić Ty to zająć pozycję taką, jaką zajęli oni, a zajęcie pozycji takiej jak najwięksi gracze rynku to bycie po właściwej stronie. Poniżej przykład opisanego kłamstwa Pinokia:

pinbar8

Aby lepiej zrozumieć problematykę powstawania pin bara, przyjrzyj się poniższym wykresom. Przedstawiłem na nich pin bara na wykresie jednogodzinnym, a niżej ten sam wykres jednak mniejszy interwał:

 

pinbar11

 

pinbar12

Kolejny przykład. Dodatkowo zamieściłem wykres jednominutowy:

pinbar9

 

pinbar10

 

pinbar13

Pin Bar Definicja

  • Długi cień (nos), który powinien stanowić co najmniej dwie trzecie długości całej świecy.  
  • Korpus powinien być niewielki, czyli cena zamknięcia powinna być bliska cenie otwarcia. Cena zamknięcia może być także równa cenie otwarcia. Lepiej, gdy pin bar wzrostowy ma korpus zielony, a pin bar spadkowy czerwony.
  • Korpus powinien znajdować się na końcu świecy. Możliwy jest niewielki cień wystający ponad korpus w przypadku pin bara wzrostowego lub pod korpus w przypadku pin bara spadkowego.
  • Pin bar wybija się cieniem w kierunku przeciwnym do rodzaju pin bara: ponad poziom oporu w przypadku pin bara spadkowego lub poniżej poziomu wsparcia w przypadku pin bara wzrostowego. 
  • Pin bar powinien się wyróżniać spośród otaczających go świec swoją wielkością.

Czasami podaje się jeszcze jeden warunek do ważności pin bara: otwarcie i zamknięcie pin bara powinno się zawierać w zakresie świecy poprzedzającej i w zakresie świecy następującej po pin barze, czyli brak luki cenowej.

Na poniższym wykresie EUR-JPY widać pin bara utworzonego na dnie trendu spadkowego, który zapoczątkował silny ruch w górę. Zwróć uwagę na wybicie pin bara spośród innych świec i na jego wielkość:

pinbar1

Poniżej na wykresie AUD-USD możesz zobaczyć kolejnego pin bara na szczycie trendu wzrostowego, a następnie mocne spadki:

pinbar2

Pin bar to nie tylko zapowiedź zmiany trendu.

Poniżej, nieco z innej beczki. Dow Jones (indeks New York Stock Exchange - Wall Street) wykres tygodniowy i przykłady pin barów jako świece kontynuacji trendu wzrostowego:

 pinbar5

Proste? Gdybyś to wiedział wcześniej to Wall Street ... Teraz już wiesz.

Psychologia Pin Bara

Po otwarciu świecy traderzy zajmujący długie pozycje przejmują kontrolę, kurs pnie się w górę. W pewnym momencie następuje przesilenie, traderom zajmującym długie pozycje sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli, czują coraz większą presję strony podażowej, do której przyłączają się także ci, którzy stwierdzili, że najwyższy czas na realizację zysków. Cena zaczyna gwałtownie spadać i zamyka się poniżej otwarcia. Powstaje pin bar spadkowy, z długim górnym cieniem i czerwonym korpusem. W odwrotny sposób powstają pin bary wzrostowe.

Pin bar powstaje na skutek zachowania rynku. Kurs wybija się, po czym wraca. Nie wybija się sam ani sam nie wraca. Wybija się i wraca za sprawą największych graczy na Foreksie. To banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe za tym stoją. Jakbyś to sobie wykombinował, aby sprzedać krótko tysiące lotów pary walutowej? Sprzedawałbyś jak idiota i zbijał kurs? Może szukałbyś bardziej inteligentnego rozwiązania? Może zacząłbyś składać duże zlecenia kupna pod linią oporu, sugerując wybicie w górę i pociągając za sobą tysiące traderów widzących, że rynek ma wystarczającą siłę, aby wyjść górą oraz aktywując stop lossy ustawione nad linią oporu traderów mających krótkie pozycje i liczących na to, że rynek po raz kolejny nie będzie miał wystarczającej siły i załamie się pod linią oporu. Następnie wykorzystując siłę rynku napędzaną przez tych, którzy wierzą w wybicie oraz przez aktywowane stop lossy pozycji krótkich, czyli zlecenia kupna, dałbyś wszystkim tyle, ile potrzebują, a nawet więcej zajmując krótką pozycję na dowolną ilość lotów. Takie zagranie to jak upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Masz wymaganą wielkość krótkiej pozycji i dałeś rynkowi sygnał, że jednak nie jest na tyle silny aby wybić się ponad opór.  

Pamiętaj, im większy nos, tym większe kłamstwo.

Powodzenia,
traderany

traderany na Facebooku

Komentarze  

# TomaszTofil 2017-09-04 17:03
Super. Dzięki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować